چارت سازمانی

  شرکت تدبیر عمران جم مجموعه ای از متخصصان ، کارشناسان ، مدیران و برنامه ریزان استراتژیک در حوزه های امور زیربنایی حمل و نقل ریلی و حوزه ساختمان  و مشاوره  را در خود جای داده است . در خلال تجربه طولانی و گسترده هیات موسس و کارشناسان شرکت تدبیر عمران جم در زمینه خطوط [...]
ساختار شرکت