تولید تراورس و قطعات بتنی

شرکت با بکارگیری تیم کاری مجرب ، تراورس مورد نیاز و همچنین قطعات بتنی از جمله داکت های شش متری ، درپوش ها و سایر قطعات بتنی مورد نیاز جهت اجرای پروژه های ریلی را در کارگاه های خود تولید می نماید . از جمله فعالیت های انجام گرفته در این زمینه می توان به [...]
پروژه های شرکت, تولید تراورس و قطعات بتنی