•   اهم پروژه های خاتمه یافته در حوزه ریلی شرکت تدبیر عمران جم به صورت جدول زیر می باشد .
نام پروژهکارفرماوضعیت پروژه
اجرای روسازی فاز اول بخش میانی خط ۳ متروی تهران
( حدفاصل قبل از ایستگاه چهارراه ولیعصر تا بعد از ایستگاه بهشتی )
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )خاتمه یافته
روسازی و ریل گذاری فاز دوم بهره برداری خط ۳ متروی تهران
( حد فاصل ایستگاه چهارراه ولیعصر تا دپوی آزادگان به طول تقریبی ۱۲ کیلومتر تونل دوخطه  )
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )خاتمه یافته
روسازی انتقال خط آهن تهران – تبریز به زیر زمین ( خطوط ۱ و ۲ )راه آهن جمهوری اسلامی ایران (قرارگاه)خاتمه یافته
روسازی و ریل گذاری پایانه شهید کلاهدوز خط ۴ متروی تهرانشرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) – بلندپایهخاتمه یافته
روسازی و ریلگذاری فاز ۵ خط ۴ متروی تهرانشرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) – بلندپایهخاتمه یافته
عملیات مونتاژ و دمونتاژ بیش از ۷۰ دستگاه سوزن
(  موجود در انبار شرکت متروی تهران  )
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )خاتمه یافته
تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن فارس به طول 500 کیلومترشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایرانخاتمه یافته
تعمیر و نگهداری خط و ابنیه فنی خط 1 قطار شهری شیراز 4 قراردادقطار شهری شیرازخاتمه یافته
اجرای روسازی فاز دوم خط 1 قطار شهری شیراز به طول 8800 مترقطار شهری شیرازخاتمه یافته
اجرای کامل قطعه دوم عملیات روسازی فاز اول پروژه خط A متروی قمموسسه حراخاتمه یافته
روسازی و ریلگذاری فاز اول بخش شمالی خط ۳ متروی تهران
( به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر ) –
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )خاتمه یافته
روسازی و ریلگذاری محل پارکینگ پایانه شرق ( افسریه خط ۳ )شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )خاتمه یافته
روسازی و ریلگذاری تونل شمال ایستگاه تجریش در توسعه شمالی خط یک متروی تهرانشرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )خاتمه یافته
تامین تراورس و ادوات اتصال و اجرای روسازی خطوط ۳ و ۴ اسلب ترک محور تهران کرج به طول تقریبی ۱۶۰۰۰ مترراه آهن جمهوری اسلامی ( بالاست )خاتمه یافته
روسازی مسیر تونل های فاز دو خط یک قطار شهری شیراز(حد فاصل خروجی دپوی مرکزی تا انتهای ایستگاه جانبازان)سازمان قطار شهری شیرازخاتمه یافته
اجرای روسازی و اسلب تراک پیش ساخته ایستگاه راه آهن اراکراه آهن جمهوری اسلامی ناحیه اراکخاتمه یافته
اجرای روسازی و تامین ادوات و ماشین آلات بخش جنوبی خط ۶ متروی تهرانشرکت آهابخاتمه یافته