• اهم پروژه های در حال اجرا در حوزه ریلی شرکت تدبیر عمران جم به صورت جدول زیر می باشد .
نام پروژهکارفرماوضعیت پروژه
اجرای روسازی مسیر ریلی فاز اول بهره برداری از پروژه خط 3 قطار شهری مشهدموسسه رهابدرحال اجرا
احداث زیرسازی و روسازی داخلی سایت سیستان (تعمیرات لوکوموتیو)کاوان ریل صنعت نیرودرحال اجرا
احداث خطوط فرعی و سایت ریلی گندله بهاباد (زیرسازی و روسازی جمعا به طول 10 کیلومتر)شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیاندرحال اجرا