پروژه های خاتمه یافته و درحال اجرا در حوزه تعمیر و نگهداری

اهم پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرای حوزه تعمیر و نگهداری نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( سال ۹۲ – ۹۱ ) شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه خاتمه […]

پروژه های شرکت, تعمیر و نگهداری

معرفی حوزه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی

از جمله فعالیت های شرکت ، انجام عملیات تعمیر و نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) با تاکید بر تجارب حوزه احداث و بهره گیری از ماشین آلات و ابزار تخصصی عملیات تعمیر و نگهداری طی سنوات گذشته می باشد. لیست پروژه های انجام شده و در حال اجرا [...]
پروژه های شرکت, تعمیر و نگهداری