پروژه های خاتمه یافته و درحال اجرا حوزه ساختمان

نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه سازه پارکینگ انتهایی خط ۴ متروی تهران – پارکینگ اکباتان شرکت بلند پایه خاتمه یافته سازه پارکینگ طبقاتی نگین در حدود ۶۵۰۰۰ متر مربع شرکت بلند پایه خاتمه یافته اجرای پروژه ساختمان جامدات کارخانه تولید دارو شرکت داروسازی الحاوی خاتمه یافته اجرای پروژه احداث ساختمان مسکونی ( نیکان ) – […]

پروژه های شرکت, ساختمان و ابنیه

پروژه های خاتمه یافته و درحال اجرا در حوزه تعمیر و نگهداری

اهم پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرای حوزه تعمیر و نگهداری نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( سال ۹۲ – ۹۱ ) شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه خاتمه […]

پروژه های شرکت, تعمیر و نگهداری

پروژه های خاتمه یافته حوزه ریلی

نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه اجرای روسازی فاز اول بخش میانی خط ۳ متروی تهران( حدفاصل قبل از ایستگاه چهارراه ولیعصر تا بعد از ایستگاه بهشتی ) شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) خاتمه یافته روسازی و ریل گذاری فاز دوم بهره برداری خط ۳ متروی تهران( حد فاصل ایستگاه چهارراه […]

پروژه های شرکت, خطوط ریلی