پروژه های خاتمه یافته و درحال اجرا حوزه ساختمان

نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه سازه پارکینگ انتهایی خط ۴ متروی تهران – پارکینگ اکباتان شرکت بلند پایه خاتمه یافته سازه پارکینگ طبقاتی نگین در حدود ۶۵۰۰۰ متر مربع شرکت بلند پایه خاتمه یافته اجرای پروژه ساختمان جامدات کارخانه تولید دارو شرکت داروسازی الحاوی خاتمه یافته اجرای پروژه احداث ساختمان مسکونی ( نیکان ) – […]

پروژه های شرکت, ساختمان و ابنیه