حوزه ساختمان

شرکت تدبیر عمران جم با در اختیار داشتن تیم مهندسی و امکانات سخت افزاری در خصوص احداث ساختمان های اداری ، تجاری ، مسکونی و صنعتی در قالب پیمان ، مشارکت و پیمان مدیریت فعالیت های چشمگیری را انجام داده است .
پروژه های شرکت, ساختمان و ابنیه

معرفی شرکت تدبیر عمران جم

شرکت تدبیر عمران جم در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۳۱۵۶۵۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . شرکت تدبیر عمران جم مجموعه ای از متخصصان ، کارشناسان ، مدیران و برنامه ریزان استراتژیک در حوزه های امور زیربنایی [...]
ساختار شرکت