پروژه های خاتمه یافته و درحال اجرا در حوزه تعمیر و نگهداری

اهم پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرای حوزه تعمیر و نگهداری نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( سال ۹۲ – ۹۱ ) شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه خاتمه […]

پروژه های شرکت, تعمیر و نگهداری

پروژه های در حال اجرا حوزه ریلی

نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه اجرای روسازی مسیر ریلی فاز اول بهره برداری از پروژه خط 3 قطار شهری مشهد موسسه رهاب درحال اجرا احداث زیرسازی و روسازی داخلی سایت سیستان (تعمیرات لوکوموتیو) کاوان ریل صنعت نیرو درحال اجرا احداث خطوط فرعی و سایت ریلی گندله بهاباد (زیرسازی و روسازی جمعا به طول 10 کیلومتر) […]

پروژه های شرکت, خطوط ریلی