معرفی حوزه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی

از جمله فعالیت های شرکت ، انجام عملیات تعمیر و نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) با تاکید بر تجارب حوزه احداث و بهره گیری از ماشین آلات و ابزار تخصصی عملیات تعمیر و نگهداری طی سنوات گذشته می باشد. لیست پروژه های انجام شده و در حال اجرا [...]
پروژه های شرکت, تعمیر و نگهداری