حوزه ساختمان

شرکت تدبیر عمران جم با در اختیار داشتن تیم مهندسی و امکانات سخت افزاری در خصوص احداث ساختمان های اداری ، تجاری ، مسکونی و صنعتی در قالب پیمان ، مشارکت و پیمان مدیریت فعالیت های چشمگیری را انجام داده است .
پروژه های شرکت, ساختمان و ابنیه