30/05/2016

گالری پروژه روسازی خط ۱ شیراز

روسازی مسیر تونل های فاز دوخط یک قطار شهری شیراز ( حدفاصل خروجی دپوی مرکزی تا انتهای ایستگاه جانبازان)

در این پروژه اجرای روسازی و ریلگذاری قطعه اول فاز دوم بهره برداری خط ۱ قطار شهری شیراز، حدفاصل خروجی دپوی مرکزی تا انتهای ایستگاه جانبازان توسط شرکت تدبیر عمران جم، انجام می­گیرد. مسیر  داخل تونل ها به طول تقریبی هشت کیلومتر به صورت تک­ خطه بوده و در حدود یک کیلومتر از مسیر نیز در داخل U-WALL واقع گردیده است

گالری, گالری عکس , ,