•   اهم پروژه های خاتمه یافته در حوزه ریلی شرکت تدبیر عمران جم به صورت جدول زیر می باشد .
نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه
اجرای روسازی فاز اول بخش میانی خط ۳ متروی تهران
( حدفاصل قبل از ایستگاه چهارراه ولیعصر تا بعد از ایستگاه بهشتی )
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) خاتمه یافته
روسازی و ریل گذاری فاز دوم بهره برداری خط ۳ متروی تهران
( حد فاصل ایستگاه چهارراه ولیعصر تا دپوی آزادگان به طول تقریبی ۱۲ کیلومتر تونل دوخطه  )
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) خاتمه یافته
روسازی انتقال خط آهن تهران – تبریز به زیر زمین ( خطوط ۱ و ۲ ) راه آهن جمهوری اسلامی ایران (قرارگاه) خاتمه یافته
روسازی و ریل گذاری پایانه شهید کلاهدوز خط ۴ متروی تهران شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) – بلندپایه خاتمه یافته
روسازی و ریلگذاری فاز ۵ خط ۴ متروی تهران شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) – بلندپایه خاتمه یافته
عملیات مونتاژ و دمونتاژ بیش از ۷۰ دستگاه سوزن
(  موجود در انبار شرکت متروی تهران  )
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) خاتمه یافته