29/06/2016

فیلم رونمایی اسلب تراک پیش ساخته در نمایشگاه ریلی ۲۰۱۶

همزمان با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل راه آهن جمهور اسلامی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقلی ریلی، از نخستین اسلب تراک بتونی پیش ساخته رونمایی شد. برای ساخت این اسلب هیچگونه ارزی استفاده نمی شود؛ زیرا با نصب آن در شبکه خط آهن کشور هزینه های نگهداری و هزینه های اجرایی خطوط بسیار کاهش می یابد. این سازه بتونی با فناوری های جدید برای ساخت خط آهن شبکه ریلی آماده شده است و با استفاده از آن تراورس خط آهن حذف می شود. نمونه آزمایشی این اسلب مورد تایید راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته و اکنون ۲۰۰ متر از آن در خط آهن تهران- تبریز استفاده شده است و با نصب این سازه بتونی همزمان می توان خطوط گرم خط آهن ریلی در مسیرهای مختلف را بازسازی کرد… “اطلاعات بیشتر

اخبار, اخبار ریلی, گالری, گالری فیلم , ,