شرکت با بکارگیری تیم کاری مجرب ، تراورس مورد نیاز و همچنین قطعات بتنی از جمله داکت های شش متری ، درپوش ها و سایر قطعات بتنی مورد نیاز جهت اجرای پروژه های ریلی را در کارگاه های خود تولید می نماید . از جمله فعالیت های انجام گرفته در این زمینه می توان به تولید کلیه تراورس های مورد نیاز جهت روسازی راه آهن تهران – تبریز در منطقه ۱۷ شهر تهران ، تولید داکت ، درپوش و سایر قطعات مورد نیاز در پروژه های روسازی خطوط ۳ و ۴ متروی تهران اشاره کرد .