28/05/2016

تحولات بزرگ در بخش حمل ونقل ریلی کشور

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: در صورتی که بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تورمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، در آن صورت شاهد تحولات بزرگی در بخش حمل و نقل ریلی کشور خواهیم بود.

محسن پور سیدآقایی عصر سه شنبه در میزگرد تخصصی بررسی راهکارهای خروج از رکود تورمی، افزود: در بسته خروج از رکود تورمی دولت تاکید کرده به هر میزانی که در این بخش سرمایه گذاری شود، سرمایه گذاران به میزان سود شرکت از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بدون شک این مشوق ها سبب خواهد شد که سرمایه گذاران بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلی ترغیب شوند تا به تدریج زمینه های خروج اقتصاد ملی از رکود تورمی و رونق آن فراهم شود.

پورسید آقایی با بیان اینکه در این بسته تسهیلات مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته شده، اظهار داشت: با توجه به اینکه بسیاری از مشوق های دولت در این بسته دایمی شده، مشکل شرکت های هلدینگی و افزایش سرمایه گذاری آنها در خرید ناوگان نیز در شرکت های تابعه رفع شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برخی از بندهای این بسته افزایش سرمایه گذاری از محل آورده سرمایه گذاران از پرداخت مالیات معاف شده است، گفت: پیش از این چنین مشوق هایی تنها در قانون بودجه وجود داشت اما در بسته یادشده مشوق های سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلی دایمی شده که این مساله به ایجاد تحول در این بخش کمک خواهد کرد.

پورسید آقایی در پایان با اشاره به صرفه جویی های انجام شده در مصرف انرژی در بخش حمل ونقل ریلی، افزود: با توجه به صرفه جویی های انرژی در این بخش، شرکت ملی نفت ایران پذیرفت معادل سه درصد از میزان صرفه جویی ها به سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل ریلی اختصاص یابد.

نماینده اتاق بازرگانی ، معادن و کشاورزی ایران نیز در این میزگرد با اشاره به رکود ناشی از تورم کشور، تدوام آن را باعث فساد اداری دانست و گفت: امروز به ندرت دستگاه های اجرایی فاقد فساد اداری وجود دارد.

مسعود خوانساری افزود: یکی از بخش هایی که می تواند از خروج تورمی نقش آفرینی کند، بخش حمل و نقل است چون تقاضای بخش خصوصی در این بخش بسیار زیاد است.

وی بر ضرورت اجرای ضمانت اجرایی مصوبات و دستورالعمل ها تاکید کرد و گفت: در این بسته در صورتی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، موفقیتی بدست نمی آید و حتی ممکن است برخی از بانک ها از اجرای این بسته خودداری کنند.

خوانساری با اشاره به مزیت های نوسازی ناوگان در بخش های مختلف حمل و نقل، یادآورشد: هم اکنون سن ناوگان اتوبوس بین شهری به بیش از ۱۲ سال و هواپیما به بیش از ۲۴ سال افزایش پیدا کرده است که این مساله با هیچ یک از استانداردهای جهانی منطبق نیست.

اخبار, اخبار ریلی , , ,