پروژه های در حال اجرا حوزه ریلی

اهم پروژه های در حال اجرا در حوزه ریلی شرکت تدبیر عمران جم به صورت جدول زیر می باشد . نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه روسازی و ریلگذاری فاز اول بخش شمالی خط ۳ متروی تهران ( به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر ) – شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) درحال

پروژه های شرکت, خطوط ریلی

پروژه های خاتمه یافته حوزه ریلی

  اهم پروژه های خاتمه یافته در حوزه ریلی شرکت تدبیر عمران جم به صورت جدول زیر می باشد . نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه اجرای روسازی فاز اول بخش میانی خط ۳ متروی تهران ( حدفاصل قبل از ایستگاه چهارراه ولیعصر تا بعد از ایستگاه بهشتی ) شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

پروژه های شرکت, خطوط ریلی

معرفی حوزه احداث خطوط ریلی

شرکت تدبیر عمران جم با بهره گیری از مهندسین با تجربه ، کارشناسان زبده و تکنسین های ورزیده و ماهر ، در زمینه ریلی با در اختیار داشتن ماشین آلات تخصصی و ابزارآلات خطی ، در دو حوزه احداث خطوط ریلی بتنی ( اسلب ترک ) و خطوط ریلی بالاستی فعالیت می نماید . در
پروژه های شرکت, خطوط ریلی