پروژه های خاتمه یافته و درحال اجرا در حوزه تعمیر و نگهداری

اهم پروژه های خاتمه یافته و در حال اجرای حوزه تعمیر و نگهداری   نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری خطوط ، سوزن ها و ابنیه فنی خط یک متروی تهران و پایانه فتح آباد ( سال ۹۲ – ۹۱ ) شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

پروژه های شرکت, تعمیر و نگهداری

پروژه های در حال اجرا حوزه ریلی

اهم پروژه های در حال اجرا در حوزه ریلی شرکت تدبیر عمران جم به صورت جدول زیر می باشد . نام پروژه کارفرما وضعیت پروژه روسازی و ریلگذاری فاز اول بخش شمالی خط ۳ متروی تهران ( به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر ) – شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) درحال

پروژه های شرکت, خطوط ریلی