• اهم پروژه های جاری و خاتمه یافته در حوزه ساختمانی

 

نام پروژهکارفرماوضعیت پروژه
سازه پارکینگ انتهایی خط ۴ متروی تهران – پارکینگ اکباتانشرکت بلند پایهخاتمه یافته
سازه پارکینگ طبقاتی نگین در حدود ۶۵۰۰۰ متر مربعشرکت بلند پایهخاتمه یافته
اجرای پروژه ساختمان جامدات کارخانه تولید داروشرکت داروسازی الحاویخاتمه یافته
اجرای پروژه احداث ساختمان مسکونی ( نیکان ) – پیمان مدیریتشخص حقیقیخاتمه یافته
اجرای پروژه احداث ساختمان اداری ( جردن ) – مشارکت در ساختشرکت بازرگانی تدبیرکالای جمخاتمه یافته
اجرای پروژه احداث ساختمان مسکونی ( کردستان ) – پیمان مدیریتشخص حقیقیخاتمه یافته
اجرای پروژه احداث مجتمع تجاری اداری ملاصدرا – پیمان مدیریتشخص حقیقیخاتمه یافته