رزومه افراد کلیدی شرکت تدبیر عمران جم

  مدیر عامل شرکت : مهندس غلامحسین عبدالهی سروی

  قائم مقام شرکت : مهندس حمید آذرنوش

  معاون اداری و مالی شرکت : مهندس محمود حیدری

 مدیر فنی و اجرایی : مهندس نگین طیبی

  اعضای هیات مدیره شرکت : مهندس ولی الله احمدی زادسرای – مهندس سید حسن رسولی – مهندس سید رسول خلیفه سلطانی – مهندس غلامحسین عبداللهی – مهندس مسعود استادعظیم